top of page
PROJECTs

PROJELER / PROJECTs

(15) Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar [2021/2021]  

     [...] BiFeMa (Aparatlı Matematik Problemleri İle Sıra Dışı Bir Deneyim)

Türü (TYPE): Tübitak 4004 (Training Project)

Yöneticisi (MANAGER): Nazilli BİLSEM  

Destekleyen Kurum (FOUNDATION): Tübitak

Görevi (POSITION): Eğitmen (Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(14Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları [2021/2021]     

     [...

 

Türü (TYPE): Tübitak 2237-A (Training Project)

Yöneticisi (MANAGER): Dr. Gaye ÇONTAY 

Destekleyen Kurum (FOUNDATION): Tübitak

Görevi (POSITION): Eğitmen (Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(13Buca Proaktif Öğretmen Eğitimi, [2018/2018]     

     [...

 

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)

Yöneticisi  (MANAGER): DEÇEM & BUCA RAM 

Destekleyen Kurum (FOUNDATION): Buca Kaymakamlığı, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve Buca Eğitim Fakültesi  

Görevi (POSITION): Koordinatör, Araştırmacı & Eğitmen (Researcher & Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(12) Yeni Medya ve Eğitim Arakesitinde Eğitimcinin Dijital Çantası (D-BAG). "Buca Bilim Şenliği" Başlıklı TÜBİTAK 4007 Projesi Kapsamında Öğretmen Eğitimi, [2018/2018]     

     [...

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)

Yönetici (MANAGER): Buca Kaymakamlığı  

Destekleyen Kurum (FOUNDATION): TÜBİTAK (4007 Projesi)  

Görevi (POSITION): Eğitmen (Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(11Matematikte Yetenekli Olan Öğrencilere Yönelik Üst-Bilişsel Etkinlikler Nasıl Oluşturulur? "Farklı Çocuklara Farklı Matematik" Başlıklı TÜBİTAK 4005 Projesi Kapsamında Öğretmen Eğitimi, [2018/2018]     

     [...

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)

Yönetici (MANAGER): Dr. Ersen YAZICI  

Destekleyen Kurum (FOUNDATION): TÜBİTAK (4005 Projesi)  

Görevi (POSITION): Eğitmen (Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(10Lise Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Tasarımı ve Uygulaması, [2017/2017]     

     [...

 

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)

Yöneticisi (MANAGER): Dr. Esra B. GÜZEL 

Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı & İzmir İl Mili Eğitim Müdürlüğü 

Görevi (POSITION): Araştırmacı & Eğitmen (Researcher & Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(9Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiği Öğretme Bilgilerinin Geliştirilmesi, [2017/2017]     

     [...

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)

Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Sibel Y. İMRE 

Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı & İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Görevi (POSITION): Araştırmacı & Eğitmen (Researcher & Lecturer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(8Lise Matematik Konularına Yönelik Kavram Karikatürlerinin Üretilmesini, Uyarlanmasını, Uygulanmasını ve Değerlendirilmesini Sağlayan Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi ve Kullanıcı Deneyimlerinin Analizi, [2017/2021]     

     [Developing A Mobile Application That Provides Producing, Adapting, Practicing and Evaluating Concept Cartoons Towards High School Mathematical Subjects and Analyzing The Experiences of Users

 

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)

Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Işıkhan UĞUREL 

Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı 

Görevi (POSITION): Proje Yöneticisi (Manager)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)  Matematik Öğrenme Etkinliklerinin İlişkilendirme Boyutunun İncelenmesine Yönelik Bir Kavramsal Çerçeve Geliştirilmesi, [2015/2016]
     [Building A Conceptual Framework that Examines Mathematical Connection in Mathematics Learning Activities/ Tasks

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)
Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Işıkhan UĞUREL 
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı 
Görevi (POSITION): Proje Yöneticisi (Manager)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(6)  Samsun Matematik Uygulamaları Yaz Kampı, [02-06 Eylül 2013]
     [Summer Camp of Samsun Mathematics Practices]

Türü (TYPE): 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi 
(Teacher Education Project)
Yöneticisi (MANAGER): Dr. Ali ERASLAN 
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  TÜBİTAK 
Görevi (POSITION): Eğitmen (Educator)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(5)  Matematik Öğrenme Etkinliği Geliştirmede Öğretmen Adaylarının Yaklaşımları, [2012/2013]
     [Approaches of Prospective Mathematics Teachers on the Developing Mathematics Learning Activities.

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)
Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Işıkhan UĞUREL 
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı 
Görevi (POSITION): Proje Yöneticisi (Manager)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(4)  Matematik Öğretmen Adaylarının Çift Sütun İspat Yöntemine Yönelik Görüşleri ve Bu Yönteme Dayalı İspatlama Süreçlerinin Analizi, [2011/2012]
     [Mathematics Student Teachers’ Views on The Method of Two Column Proof and The Analysis of Their Proving Process Based Upon This Method.

Türü (TYPE): Danışmanlık Projesi, Yüksek Lisans Tezi (Master Study Project)
Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Işıkhan UĞUREL
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı
Görevi (POSITION): Proje Yöneticisi (Manager)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(3)  Yazma Aktiviteleri Aracılığıyla Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiksel Bilgi Yapılandırma Süreçlerinin Analizi, [2009/2012]
      [Analysis of Secondary School Student’s Knowledge Constructing Process via Writing Activities]

Türü (TYPE): Araştırma Projesi (Research Project)
Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Şuur NİZAMOĞLU. 
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı 
Görevi (POSITION): Proje Yürütücüsü (Principal Investigator)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)  Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Tutumları İle İspatlama Becerileri Arasındaki İlişki, [2009/2012]
     [The Relationship between Pre-Service Mathematics Teachers’ Attitudes towards Proof and Proving Skills.

Türü (TYPE): Danışmanlık Projesi, Yüksek Lisans Tezi (Master Study Project)  
Yöneticisi  (MANAGER): Dr. Şuur NİZAMOĞLU. 
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı 
Görevi (POSITION): Proje Çalışanı (Collateral Investigator)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersindeki Bilgilerinin MATH TAKSONOMİ Çerçevesinde Analizi, [2011/2011].
     [Analysis of Pre-service Mathematics Teachers' Knowledge related to Abstract Algebra in the Frame of MATH TAXONOMY

Türü (TYPE): Danışmanlık Projesi, Yüksek Lisans Tezi (Master Study Project)
Yöneticisi  (MANAGER): Dr. H. Sevgi MORALI 
Destekleyen Kurum (FOUNDATION):  DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı 
Görevi (POSITION): Proje Çalışanı (Collateral Investigator)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page