top of page
COURSEs
  • BACHELOR DEGREE

OMT-3022 Matematik ve Sanat    
[Mathematics & Art]

OMT-3019 Matematiksel Dil ve İletişim

[Mathematical Language & Communication]

OMT-3017 Matematik Eğitiminde İspat ve İspatlama
[Proof & Proving in Mathematics Education]

OMT-2017 Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

[Research Methods in Mathematics Education]

OMT-2018  Matematik Dersi Öğretim Programları   
[Mathematics Curriculums]

GNK-3044 Alan Eğitimi ve Yeni Medya

[Field of Education & New Media]

OMT-3015-16  Özel Öğretim Yöntemleri I & II

[Special Teaching Methods I & II]

OME-5004 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

[Research Project in Mathematics Education]

OME-5006 Öğretmenlik Uygulaması

[Teaching Practice]

MAT-3113  Matematik ve Oyun

[Mathematics & Game]

GNK-3033- Bilim Tarihi

[History of Science]

  • MASTER & DOCTORATE DEGREE

FMM 6070-Matematik Eğitiminde Uygulamalı Araştırma Tasarımı ve

Sunumu (PhD)

[Design & Presenting Practice-Based Research in Mathematics Education]

FMM-6048 Matematik Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme (PhD)

[Task/ Activity Based Learning in Mathematics Education]

FMM-6060 Matematik Eğitiminde Söylem Çözümleme (PhD)

[Discourse Analysis in Mathematics Education]

FMM-6063 Matematik Eğitiminde Eylem Araştırması Uygulamaları (PhD)

[Applications of Action Research in Mathematics Education]

FMM-5035 Matematik Eğitiminde Araştırma Tasarımı (Master)   
[Research Design in Mathematics Education]

FMM-5040 Matematik Eğitiminde Akademik Yazma Uygulamaları (Master)

[Academic Writing Practice in Mathematics Education]

FMM-5096 Seminer (Master)

[Seminar]
 

FMM-6199  Tez Çalışması (PhD)   
[Thesis Study]

FMM-5199 Tez Çalışması (Master)

[Thesis Study]

bottom of page