top of page
TEACHER TRAININGs

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ / TEACHER SEMINARs

39) UĞUREL, I. (2022). Yirmibirinci Yüzyıl Okullarında Matematik Öğrenmek, Yenilikçi Mekan Gereksinimi. "Bir Matematik Laboratuvarı Örneği". Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (04.01.2023).

38) UĞUREL, I. (2022). Yirmibirinci Yüzyıl Okullarında Matematik Öğrenmek, Yenilikçi Mekan Gereksinimi: Mathland. Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Ortaokulu, DEÇEM İşbirliği İle (30.11.2022).  

37) UĞUREL, I. (2022). Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Şişli Terakki Vakfı Okulları, Webinar (01.09.2022). 

36) UĞUREL, I. (2022). Beceri Temelli Matematik Öğretimi ve Okuryazarlık. Şişli Terakki Vakfı Okulları, Webinar (31.08.2022).   

35) UĞUREL, I. (2022). İlkokulda Etkili Matematik Öğretimi, Gelişim Koleji, Webinar (08.09.2022).  

34) UĞUREL, I. (2022). Aparatlı Matematik Problemleri İle Bir Deneyim. Gelişim Koleji, Webinar (06.09.2022). 

33) UĞUREL, I. (2021). Yeni Bir Problem Türü İle Tanışma. Aparatlı Matematik Problemleri. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Webinar (25.03.22).

32) UĞUREL, I. (2021). Yeni Bir Problem Türü. Aparatlı Matematik Problemleri. Sınav Okulları Merkez Kampüsü Matematik Öğretmenleri, Webinar (07.10.21 & 09.11.21).

31) UĞUREL, I. (2021). Aparatlı Matematik Problemleri İle Sıra Dışı Bir Deneyim. Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi. Nazilli BİLSEM (24-29 Ağustos).

30) UĞUREL, I. (2021). Beceri Temelli Matematik Dersi Tasarımı ve İçerik Örnekleri. Ortaokul Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim (Çevrimiçi) Çalıştayı (AYMAGEÇ-2021), Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (9 Mayıs).

29) UĞUREL, I. (2021). Neden Matematik Öğreniyoruz? ÖZGE Koleji (30 Ocak).

28) UĞUREL, I. (2020). Matematik Okuryazarlığı, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ülke Geneli BİLSEM Matematik Öğretmenleri, (6 Kasım).

 

27) UĞUREL, I. (2020). Aparatlı Matematik Problemleri ve Matematiksel Düşünmenin Geliştirilmesi, İzmir Özel Türk Koleji Ülke Geneli Tüm Kampüsleri, (21 Ağustos)

26) UĞUREL, I. (2020). İlköğretimde Etkili Matematik Öğretimi, ÖZGE Koleji, (25 Haziran).

25) UĞUREL, I. (2020). Neden Matematik Öğreniyoruz? İSTEK İzmir Okulları, (18 Haziran).

24) UĞUREL, I. (2020). Görsel İspatlar ve Matematik Öğretiminde Kullanılması, Aydın MEM Öğretmen Akademisi-ARGE, (14 Nisan).

23) UĞUREL, I. (2019). Nitelikli Matematik Problemleri Kurma ve Puanlama Eğitimi, İELEV (İstanbul Erkek Liselileri Eğitim Vakfı Okulları), (30 Kasım-İSTANBUL)

22) UĞUREL, I. (2019). Matematiksel Düşünme Becerisini Geliştirmede Yeni Bir Kavram: Aparatlı Matematik Problemleri, Matematik Okuryazarlığı Projesi Çalıştayı, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, (10 Ekim 2019). 

21) UĞUREL, I. (2019). Matematiksel Düşünme Becerisinin Gelişimini Desteklemede Yeni ve Özgün Bir Yaklaşım: Aparatlı Matematik Problemleri, Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, (Konak BİLSEM), (3 Ekim 2019).

 

20) UĞUREL, I. (2019). Aparatlı Matematik Problemleri İle Matematiksel Düşünme Becerisinin Gelişimini Desteklemede, TAKEV Okulları, (20 Ağustos).

19) UĞUREL, I. (2019). Matematik Okuryazarlığı, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, (10 Ocak 2019-İZMİR).

18) UĞUREL, I. (2018). İlkokulda Matematik Öğrenme ve Öğretme, BİLİMSEV Koleji, (27-28 Ağustos-İZMİR).

17) UĞUREL, I. (2018). Görsel İspatlar İle Matematik Öğretimde Yararlanma Yolları, Muradiye Okulları ( 7 Eylül-ANKARA).

16) UĞUREL, I. (2018). Nitelikli Matematik Probleminin Fizyolojisi, Özge Koleji, (25-26 Ağustos-MUĞLA).

15) UĞUREL, I. (2018). Matematik ve Oyun Etkileşimi, Muradiye Okulları, ( 7 Eylül-ANKARA).

14) UĞUREL, I. (2018). Nitelikli Matematik Probleminin Fizyolojisi, TAKEV Okulları, (16-17 Ağustos-İZMİR).

13) UĞUREL, I. (2018). Nitelikli Matematik Problemli Yazma Öğretmen Eğitimi Sertifika Programı, DEÇEM Bünyesinde, (14-15 Ağustos-İZMİR).

12) UĞUREL, I. (2018). Görsel İspatlar İle Matematik Öğretimi. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortaokul ve Lise Matematik Öğretmenlerine Yönelik Proaktif Öğretmen Eğitimi Proje Kapsamında, (30 Nisan-İZMİR).

11) UĞUREL, I. (2018). Açık Uçlu Matematik Probleminin Fizyolojisi. İELEV (İstanbul Erkek Liselileri Eğitim Vakfı Okulları), (3-4 Mart-İSTANBUL). 

10) UĞUREL, I. (2018). Açık Uçlu Matematik Probleminin Fizyolojisi. Şişli Terakki Vakfı Okulları, (24-25 Şubat-İSTANBUL). 

9) Uğurel, I. & Şadan, N. (2017). Görsel İspatlar ve Matematik Eğitiminde Yararlanma Yolları. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lise ve Ortaokul Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Projesi, (MANİSA).

8) UĞUREL, I. & ŞADAN, N. (2017). Görsel İspatlar ve Matematik Eğitiminde Yararlanma Yolları. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lise Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Projesi, (İZMİR).

7) UĞUREL, I. & ŞADAN, N. (2017). Görsel İspatlar ve Matematik Eğitiminde Yararlanma Yolları. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortaokul Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Projesi, (İZMİR).

6)  UĞUREL, I. (2017). Açık Uçlu Matematik Soru Yazma Eğitimi. Özel İzmir Sev İlköğretim Okulu, Frank Hall Binası, Türkiye Geneli 130 Katılımcı İle (28 Ekim-İZMİR). 
 

5) UĞUREL, I. & YİĞİT-KOYUNKAYA, M. (2014). Temel Geometri Kavramlarının GeoGebra Yazılımı İle İnşası. (Özel) Rota Koleji (8-12 Eylül-İZMİR).


4) UĞUREL, I. & BUKOVA-GÜZEL, E. (2009). Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Değişim Çizgisinde, Matematik Öğretmeni Olmak. Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Davetliyle (15 Ekim-İZMİR).

3) UĞUREL, I. (2009). Oyunlar ve Matematik Öğretimi: Eğitsel Matematik Oyunu (EMO) Nedir? Adapazarı Özel ENKA Okulları, Matematik ve Fen Bilimleri Şenliği, (15 Mayıs-ADAPAZARI). 
      [Games and Mathematics Teaching: What Is the Educational Mathematics Game (EMG)? Adapazar (Private) ENKA High Schools, (15 May) Sakarya-TURKEY.]

2) UĞUREL, I. (2008). Matematik Öğretimindeki Değişim ve Yeni Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programları. Özel TAKEV Okulları-Fen Lisesi, (29 Ağustos-İZMİR). 
 
    [Changings on the Mathematics Teaching and Turkish Secondary School New  Mathematics Curriculums (Private) TAKEV Science High Schools] (29 August) Izmir-TURKEY.]

1) UĞUREL, I. (2008). TÜBITAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışmalarına Genel Bir Bakış ve Matematik Projelerinin Kısa Bir İrdelemesi. Özel TAKEV Okulları-Fen Lisesi, (14 Temmuz-İZMİR).
   
  [A General View on Project Competitions amoung TUBITAK Secondary School Students and A Short Revision of Mathematics Projects, (Private) TAKEV Science High Schools, (14 July ) Izmir-TURKEY.]

bottom of page