top of page
THESIS SUPERVISIONs
nuref.jpg

Nurefşan ŞADAN

PhD     [2018 / --]

Developing A Theorical Framework for Visual Proof

 

Görsel İspatlara Yönelik Bir Teorik Çerçeve Geliştirilmesi

oznur.jpeg

Öznur DÖNMEZ

Master    [2020 / --]

 

Determining High School Students' Attitudes Towards MathAProblems: A Scale Development Study

feyza.jpeg

Feyza TAŞDEMİR

Master     [2020/ --]

A Rubric Study on Evaluation of the Solution Process of MathAProblems

 
veli.jpg

Veli TARHAN

PhD     [2015 / --]

Developing A Mobile Application Enabling Conceptual Learning in Teaching High School Mathematics

fatma.jpg

Fatma ARIKAN

Master     [2017 / 2019]

Mathematically Talented Students' Approaches to Mathematics Problem with Aparatus

 

Matematikte Yetenekli Öğrencilerin "Aparatlı Matematik Problemlerine" Yaklaşımları   

ozan.jpg

Ozan OKKIRAN

Master     [2014 / 2019]

The Investigation of Pre-service Mathematics Teachers' Problem Posing Processes

Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Süreçlerinin Analizi 

109384.jpg

Nurefşan ŞADAN

Master     [2015 /2017]

A Teaching Experiment Study on Examining Visual Proof Development Processes of Science High School Students

Fen Lisesi Öğrencilerinin Görsel İspat Geliştirme Süreçlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Öğretim Deneyi Çalışması

elif.jpg

Elif TANRIVERDİ

Master     [2017 / 2020]

A Close View to the Pre-Service Mathematics Teachers’ Exploring the Process of “Mathematics Problems with Apparatus (MathAProblems)”: A Case Study

 

Matematik Öğretmen Adaylarının Aparatlı Matematik Problemlerini Keşfetme Sürecine Yakından Bakış: Bir Durum Çalışması

8102979.jpg

Bahattin İNAM

Master     [2012 / 2014]

Evaluation of Comprehension Test Application Based on the Proof Teaching in Secondary Education

Ortaöğretim Düzeyinde Kavrama Testlerine Dayalı Bir İspat Öğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi 

1409957252.jpg

Çağla TOPRAK

Master     [2012 / 2014]

Determining Pre-service Mathematics Teachers' Perceptions and Skills Regarding the Design of Learning Activities (Tasks)

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Algılarının ve Etkinlik Geliştirme Becerilerinin Belirlenmesi 

1409957182.jpg

Gökçe TUNCER

Master     [2012 / 2014]

Mathematics Undergraduates’ Perceptions of Proof

Matematik Bölümü Öğrencilerinin İspat Algıları

1409957174.jpg

Özge KARAHAN

Master     [2011 / 2013]

Mathematics Student Teachers’ Views on the Method of  “Two Column Proof” and the Analysis of Their Proving Process Based Upon This Method

Matematik Öğretmen Adaylarının Çift Sütun İspat Yöntemine Yönelik Görüşleri Ve Bu Yönteme Dayalı İspatlama Süreçlerinin Analizi 

bottom of page