top of page
PRESENTATIONs

BİLDİRİLER / PROCEEDINGs

66) UĞUREL, I., ÇAĞIRGAN, N. & DİNLER, A. (2022). Lise Matematik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Günlük Yaşamla İlişkili Problemler Üzerine Bir İnceleme. III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu. Online (23-25 Eylül) İzmir. 

65) UĞUREL, I., TOPRAK, Ç. & MORALI, H. S. (2022). Lise Matematik Öğretmen Adaylarının 'Aparatlı Matematik Problemi' Algıları. III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu. Online (23-25 Eylül) İzmir.

64) TAŞDEMİR, F. & UĞUREL, I. (2021). Matematik Laboratuvarı Kavramına Yönelik Anlamsal Bir Analiz. Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi (Online).  (28-30 Haziran).

63) ARIKAN, F. & UĞUREL, I. (2021). The New Type of Problem: Math-Ap-Roblem(s) and an Overview of the Posed Problems by Mathematically Talented Students on These Problems. International Online Conference on Mathematics Education. (May 26-29) Istanbul.

62) DÖNMEZ, Ö. & UĞUREL, I. (2021). Türkiye'deki Matematik Müzelerine Genel Bir Bakış. II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (Online) Sempozyumu, (28-29 Mayıs) İzmir.

61) UĞUREL, I. & ARIKAN, F. (2019). Aparatlı Matematik Problemleri İle Kısa Süreli deneyim Yaşayan BİLSEM’li Öğrencilerin Görüşleri. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, (26-28 Eylül) Çeşme-İzmir. 

60) ARIKAN, F. & UĞUREL, I. (2019). Matematikte Yetenekli Öğrencilerin Aparatlı Matematik Problemlerini Çözme Süreçlerinde Sergilediği Karakteristik Yaklaşımlar. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, (26-28 Eylül) Çeşme-İzmir.

59) ŞADAN, N. & UĞUREL, I. (2019). Fen Lisesi Öğrencilerinin Geliştirdikleri Görsel İspatların Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, (26-28 Eylül) Çeşme-İzmir. 

58) OKKIRAN, O. & UĞUREL, I. (2019). Lise Matematik Öğretmen Adaylarınca Kurulan Matematik Problemleri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, (26-28 Eylül) Çeşme-İzmir

57) UĞUREL, I. & ÖZER, A. Ö. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Aparatlı Matematik Problemlerine Yönelik Çözümleri. 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), (02-04 Mayıs) İzmir.  

56) UĞUREL, I. & ARIKAN, F. (2019). BİLSEM Öğrencilerinin Aparatlı Matematik Problemlerine Yaklaşımları. 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), (02-04 Mayıs) İzmir. 

55) ŞADAN, N. & UĞUREL, I. (2018). Fen Lisesi Öğrencilerinin Görsel İspat Geliştirme Sürecinde Yaptıkları Hatalar ve Karşılaştıkları Zorluklar. 8th International Conference on Research in Education. (09-10 May) Manisa. 

54) ŞADAN, N. & UĞUREL, I. (2018). Bir Fen Lisesi Öğrencisinin Görsel İspat Geliştirme Sürecinin İncelenmesi. 8th International Conference on Research in Education. (09-10 May) Manisa.

53) UĞUREL, I. (2017). Bölgesel Ya Da Ülke Bazında Matematik Eğitimine Çok Yönlü Katkı Yapacak Bir Eğitim Merkezi (Müze) Tasarımı: MATVARYUM. Eğitimde Gelecek Konferansı. (11-12 Kasım) İstanbul. 

52) UĞUREL, I. (2017).Yeni Medya ve Eğitim Arakesitinde Eğitimcinin Dijital Çantası (D-BAG). Eğitimde Gelecek Konferansı. (11-12 Kasım) İstanbul.

51) DÜKEL, K. Ç. & UĞUREL, I. (2017). Açık Uçlu Sorularla Matematiksel Becerilerin Ölçümü İçin Alternatif Bir Girişim: MATBEG Uygulaması. Eğitimde Gelecek Konferansı. (11-12 Kasım) İstanbul.

50) ÖZGÜN-ÖZER, A. & UĞUREL, I. (2017). Türkiye'deki Matematik ve Sanat İçerikli Çalışmaların Analizi. International Conference on Research in Education and Science. (18-21 May) Kuşadası.    

49) TATAROĞLU-TAŞDAN, B., UĞUREL, I. & KOYUNKAYA-YİĞİT, M. (2017). Matematik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Matematik Öğrenme Etkinliklerinin Matematik İçi İlişkilendirmeye İlişkin Görüşleri Kapsamında İncelenmesi. III. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. (17-19 Mayıs) Afyonkarahisar.

48) UĞUREL, I., ŞADAN, N., TUNCER-KÖYLÜ, G. & OKKIRAN, O. (2017). Fen ve Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü Öğrencilerinin İspat Yapma Sürecine Yönelik Algılarına Zemin Oluşturan Kavramları Tanımlama Biçimleri. IV. International Eurasian Educational Research (EJER) Congress. (11-14 Mayıs) Denizli.    

47) UĞUREL, I. & KELEŞ, Y. (2017). Lise Öğrencilerinin Matematiksel Yazma Süreçlerinin Ölçümü: Bir Rubrik Geliştirme Çalışması. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. (03-07 Mayıs) Muğla. 

 

46) KEÇELİ-BOZDAĞ., UĞUREL, I. & ŞADAN, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Matematiksel İspatları Yapma Sürecinde Sergilediği Yaklaşımların Balacheff'in İspat Basamaklarına Göre Analizi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. (03-07 Mayıs) Muğla. 

45) UĞUREL, I. & BOZ-YAMAN, B. (2017). Matematik ve Sanat Dersinin Anatomisi ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Buna Dair Düşünceleri. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. (03-07 Mayıs) Muğla. 

44) YİĞİT-KOYUNKAYA, M., UĞUREL, I. & Berna T. TAŞDAN. (2016). Öğretmen Adaylarının Matematiği Günlük Hayat ile İlişkilendirme Hakkındaki Düşüncelerinin Geliştirdikleri Matematik Öğrenme Etkinliklerine Yansıması. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (28-30 Eylül) Trabzon.

43) ŞADAN, N., UĞUREL, I. & GÜNEY, S. (2016). Türkiye'de Ulusal Düzeyde Yayınlanan Gazetelerdeki Matematik İle İlgili Haberler Üzerine Bir İçerik Analizi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (28-30 Eylül) Trabzon.

42) ŞADAN, N. & UĞUREL, I. (2016). Ülkemiz Matematik Eğitimi Literatüründe Öğrenme Etkinliklerini Konu Edinen Araştırmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması.XVIII. Uluslararası AMSE-AMCE-WAER Kongresi. (30 Mayıs-02 Haziran) Eskişehir. 

41) UĞUREL, I. & OKKIRAN, O. (2016). Lise Matematik Ders Kitaplarındaki Öğrenme Etkinlikleri Üzerine Kategorik Bir Analiz. XVIII. Uluslararası AMSE-AMCE-WAER Kongresi, (30 Mayıs-02 Haziran) Eskişehir.

40) UĞUREL, I., YİĞİT-KOYUNKAYA, M. & Berna T. TAŞDAN. (2016). Matematik Öğrenme Etkinliklerindeki Diğer Disiplinler ile İlişkilendirme Boyutunun İncelenmesine Yönelik Yeni Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi. 3th International Conference on New Trends in Education, (26-29 April) Seferihisar.

39) YİĞİT-KOYUNKAYA, M., UĞUREL, I. & Berna T. TAŞDAN. (2016). Diğer Disiplinler ile Matematiği İlişkilendirme Durumlarını Ele Alan Bir Kavramsal Çerçeve Kapsamında Matematik Öğretmen Adaylarınca Geliştirilen Etkinliklerin Analizi. 3th International Conference on New Trends in Education, (26-29 April) Seferihisar. 

38) YİĞİT-KOYUNKAYA, M., ERDURAN, A. & UĞUREL, I. (2016). STEM Temelli Matematik Etkinliği: Uzun Atlama. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Konferansı-I, (30-31 Ocak) Ankara.

37) UĞUREL, I. & YİĞİT-KOYUNKAYA, M. (2015). İspat Öğretimine Yönelik Bir Lisans Dersine İlişkin Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (28-31 Mayıs) Muğla.

36) YİĞİT-KOYUNKAYA, M., TAŞDAN-TATAROĞLU, B. & UĞUREL, I. (2015). The Examination of Pre-Service Mathematics Teachers' Thoughts about Mathematics Learning Activities and The Activities that They Developed. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), (23-26 April) Antalya.

35) İNAM, B. & UĞUREL, I. (2014). Bir Matematik Öğretmeninin İspat Kavrama Testlerine Dayalı Bir Öğretim Uygulamasındaki Deneyimleri ve Sürece Müdahale Yolları. 13. Matematik Sempozyumu, (15-17 Mayıs) Karabük.
 
34) MORALI, H.S., KARADUMAN, H. & UĞUREL, I. (2014). Matematik Öğretmenliği Alan Bilgisi Sınavlarındaki Soruların MATH Taksonomi Çerçevesinde Analizi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, (16-18 May) Konya. 

33) İNAM. B. & UĞUREL, I. (2013). 11. Sınıf Öğrencilerinin İspat Kavrama Testlerine Yönelik Görüşleri, I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, (20-22 Haziran) Trabzon.

32) TOPRAK, Ç., UĞUREL, I. & TUNCER, G. (2013). Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Matematik Öğrenme Etkinliklerinin Seçilen Konu-Amaç-Uygulama Şekli Bileşenleri Açısından Analizi, I. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, (20-22 Haziran) Trabzon.

31) UĞUREL, I. & İNAM,  B. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kavrama Testlerine Dayalı İspatlarda Sergilediği Yaklaşımlar, 11. Matematik Sempozyumu, (19-21 Eylül) Samsun.

30) UĞUREL, I. & TOPRAK, Ç. (2012). Güncel ve Çok Boyutlu Bir Soruya Öğretmen Adaylarının Penceresinden Yanıt Arama: Matematik(sel) Öğrenme Etkinliği Nedir?, 11. Matematik Sempozyumu, (19-21 Eylül) Samsun.

29) UĞUREL, I., TOPRAK, Ç. & KARLUK, T. (2012). Bir Matematik Sınıfındaki Söylemlerin Fonksiyonel İkilik Yaklaşımı Çerçevesinde Analizi, 11. Matematik Sempozyumu, (19-21 Eylül) Samsun. 

28) UĞUREL, I., TUNCER, G. & TOPRAK, Ç. (2012). Matematiği Sanatla İlişkilendiren Bir Ders Tasarlamak Mümkün Müdür? Öğretmen Adaylarının Çalışma Örnekleri, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, (10-11 Mayıs) Ankara. 
      [Is It Posible to Design A Course relating Matheatics and Art? The Samples of Prospectives Teachers, First International Symposium of Educaton Sociology, (10-11 May) Ankara-TURKEY.

27) UĞUREL, I. & KARAHAN, Ö. (2011). Geometride Çift Sütun İspat Yönteminden Yararlanma: Lisansüstü Öğrencilerinin Yaklaşımları, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, (5-8 Ekim) Eskişehir.         
      [The Utilization of Two Column Proof Method In Geometry: Postgraduates Minor Students’ Approaches, First International Congress of Education Programs and Teaching, (5-8 October) Eskisehir-TURKEY.]

26) UĞUREL, I., MORALI, H. S. & KARAHAN, Ö. (2011). Matematikte Yetenekli Olan Ortaöğretim Öğrencilerin Sözsüz İspat Oluşturma Yaklaşımları, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi,  (5-8 Ekim) Eskişehir.         
      [Mathematically Gifted Secondary School Students' Aproaches to Developing Proofs Without Words,  First International Congress of Education Programs and Teaching, (5-8 October) Eskisehir-TURKEY.

25) TEKİN, A., KULA, S., HIDIROĞLU, Ç., BUKOVA-GÜZEL, E. & UĞUREL, I. (2011). Determining Views of Prospective Mathematics Teachers Related To Mathematical Modelling, PME 35, Ankara, July.

24) UĞUREL, I., MORALI, H. S. & KARAHAN, Ö. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Bir İspat Yapma Etkinliğinde Sergiledikleri Yaklaşımlardan İzlenimler, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (27-29 Nisan) Antalya.

23) UĞUREL, I. & MORALI, S. (2010). Bir Matematik Sınıfının İspat ve İspatlamaya Yönelik Sözcük Dağarcığı ve Bu Dağarcık Çerçevesinde Kurulan İletişimin Anlambilimsel Yapısı, X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, (3-5 Kasım) Ankara.
        [The 10th International Language Literature and Stylistics Symposium, (3-5 November) Ankara-TURKEY.]

22) UĞUREL, I. & MORALI, S. (2010). Matematik Öğrenme-Öğretme Sürecinde, İspat Kavramına Yönelik Öğretmen Söylemlerinin Bazı Sosyal-Göstergebilimsel Karakteristikleri, X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, (3-5 Kasım) Ankara.
       [The 10th International Language Literature and Stylistics Symposium, (3-5 November) Ankara-TURKEY.]

21) UĞUREL, I. & MORALI, S. (2010). Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve İspatlamaya Yönelik Bazı Temel Kavramlar Üzerine Düşünceleri, 9. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri, (20-22 Ekim) Trabzon.
      [The Ideas of Mathematics Teacher Candidates about Some Basic Concepts in relation to Proof and Proving, 9. Mathematics Symposium, Karadeniz Technical University, (20-22 October) Trabzon-TURKEY.]

20) UĞUREL, I. & MORALI, H., KESGIN, S. (2010). OKS, SBS ve TIMSS Matematik Sorularının 'Math Taksonomi' Çerçevesinde Analizi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (23-25 Eylül) İzmir. 

19) UĞUREL, I. & KARAHAN, Ö. (2010). Matematik ve Toplumsal Kültürün Bir Etkileşim Noktası: Kültürel Matematik Oyunları, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (23-25 Eylül) İzmir. 

18) UĞUREL, I. & BUKOVA-GÜZEL, E. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Yeni Bir Alan Model ve Modelleme Üzerine Geniş Açılı Bir Bakış, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (13-15 Mayıs) Balıkesir. 

17) UĞUREL, I., BUKOVA-GÜZEL, E. & KULA, S. (2010). Bir Eğitim Seminerinden Izlenimler: Matematiksel Öğrenme Etkinlikleri ve Uygulanması, 1. Ulusal Eğitim Programlari ve Öğretim Kongresi, (13-15 Mayıs) Balıkesir.

16) UĞUREL, I. & NİZAMOĞLU, . (2010). Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Felsefesi Çerçevesinde Geliştirilen Bir Yardımcı İzlence Aracı: Bütünleşik, Öğrenme Kartları (B-ÖK), 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (13-15 Mayıs) Balıkesir. 

15) UĞUREL, I., BUKOVA-GÜZEL, E. & TARHAN, V. (2010). The First Impressions about A Dynamic Mathematics Software (GeoGebra) from the Viewpoints of Preservice and Inservice Mathematics Teachers, Future Learning Congress, 
      [3. Uluslararasi Gelecek Için Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: E-Öğrenme, (10-14 May) Istanbul-TURKEY.]

14) BUKOVA-GÜZEL, E., KULA, S., UĞUREL, I. & ÖZGÜR, Z. (2010). Matematik Öğretimi Bilgisinin Kazanımında Lisans Eğitiminin Yeterliliği: Öğretmen Adaylarının Görüşleri, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, (4-8 Subat) Istanbul. 
      [Sufficiency of Undergraduate Education in Developing Mathematical Pedagogical Content Knowledge: Student Teachers Views, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, (4-8 February) Istanbul-TURKEY.]

13) BUKOVA-GÜZEL, E., UĞUREL, I., ÖZGÜR, Z. & KULA, S. (2010). Matematik Öğretmen Adaylarınca Alan Bilgisi Kazandırmaya Yönelik Verilen Lisans Derslerinin Irdelenmesi, World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir University, (4-8 Subat) Istanbul.  
      [The Review of Undergraduate Courses Aimed at Developing Subject Matter Knowledge by Mathematics Student Teachers, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, (4-8 February) Istanbul-TURKEY.]

12) UĞUREL, I., BUKOVA-GÜZEL, E. & KULA, S. (2009). Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmanın Doğası ve Uygulanışına Yönelik Yaklaşımlarının Analizi, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, (7-9 Ekim) Istanbul.
      [The Analysis of Mathematics Student Teachers' Approaches in Relation to the Nature of Academic Research and Its Application. IV. The Congress of Social Sciences Education, Marmara University, (7-9 October) Istanbul-TURKEY.

11) UĞUREL, I., KESGIN, & MORALI, H. S. (2009). Matematiğe ve Onun Doğasına Ilişkin Matematik Öğretmen Adaylarının Metafofik Algları ve Zihinsel Imajlari, Trakya Üniversitesi, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Günümüzde Balkanlarda Eğitim, (1-3 Ekim) Edirne.
      [Pre-service Mathematics Teachers Metaphorical Conceptions & Mental Images Related to What Is Mathematics and Its Nature?, The 5th International Balkan Education and Science Congress Education in the Balkans Today, University of Trakya, (1-3 October) Edirne-TURKEY.]

10) UĞUREL, I. (2009). Pragmatik Yaklasimla Bir Matematik Sınıfındaki Iletişim Süreçlerine Odaklanma, 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, (1-3 Ekim) Izmir.      
      [Focusing on the Communication Processes in A Mathematics Class with a Pragmatic Perspective, 18th Congress of National Educational Sciences, Ege University, (1-3 October) Izmir-TURKEY.]

9) BUKOVA-GÜZEL, E., UĞUREL, I. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Yaklaşımlarının Incelenmesi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayi, (1-3 Ekim) Izmir.      
      [Determination of Secondary Level Mathematics Teacher Candidates Mathematical Modelling Approaches, 18th Congress of National Educational Sciences, Ege University, (1-3 October) Izmir-TURKEY.]

8) AZGIN, H. K. & UĞUREL, I. (2009). Cebir Öğrenme Alanında Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Literatür Derlemesi, Kocaeli Üniversitesi, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Kongresi, (3-5 Temmuz) Kocaeli.          
      [A Literature Review of Misconceptions on the Algebra, I. National Undergraduate Student Congress of Mathematics Education, University of Kocaeli, (3-5 July) Kocaeli-TURKEY.

7) KESGIN, S., MORALI, S. & UĞUREL, I. (2009). Metaforlar ve Matematik Öğretimi, I. Uluslararasi Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (1-3 Mayis) Çanakkale. (Poster)      
      [Metaphors and Mathematics Teaching,  The First International Congress of Educational Resesarch, Çanakkale Onsekiz Mart University, (1-3 May) Çanakkale-TURKEY. (Poster)]

6) UĞUREL, I., TEKIN, Ç. & MORALI, S. (2008). Matematik Eğitiminde Yararlanılan Yazma Aktiviteleri Üzerine Literatürden Genel Bir Bakış, 7. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikler, Izmir Özel Türk Koleji, (13-15 Kasim) Izmir.
     [A General View on the Wtiring Activities Used in Mathematics Education from Literture, 7. Mathematics Symposium, Izmir Private Turkish College, (13-15 November) Izmir-TURKEY.

5) UĞUREL, I. (2008). Determining How Students Arrange Their Mathematical Knowledge about the Concept of Proof in the Frame of the Main Components of the Secondary Mathematics Curriculum via Discourse Analysis, Fourth (Young European Researchers in Mathematics Education) YERME Summer School, (18-24 August) Trabzon-TURKEY. (Summer School)

4) UĞUREL, I. & MORALI, S. (2005). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik ve Oyun Dersi Çalısma Örneklerinin Irdelenmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, (28-30 Eylül) Denizli. (Poster)
     [Studying Examples of Teacher Candidates in Mathematics and Game Course, XIV. Congress of National Educational Sciences, Pamukkale University, (28-30 September) Denizli-TURKEY. (Poster)] 

3) UĞUREL, I. & MORALI, S. (2005). Matematik ve Oyun Etkileşimi, Eğitimde Yeni Yönelimler II-Eğitimde Oyun, Özel Tevfik Fikret Okulları, (14 Mayıs) Ankara.
      [Interaction of Mathematics and Game, New Approaches in Education-II: Game in Education, (Private) Tevfik Fikret Schools, (14 May) Ankara-TURKEY.

2) ALKAN, H. & UĞUREL, I. (2004). Kavramsal Öğrenme Yaklaşımına Günümüz Öğrenme Araçlarını Kullanarak Örnek Oluşturma: Fonksiyon Kavramı, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, (9-11 Eylül) Istanbul.
     [Constructing  A Sample to the Conceptual Learning Perspective Using Contemporary Learning Tools: The Concept of Function, The VI. Congres of National Science and Mathematics Education, Marmara University, (9-11 September) Istanbul-TURKEY.

1) AKKOYUNLU, A., GÜLER, M., UĞUREL, I. & ALAN, E. (2002). Ortaöğretimde Limit Kavramının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma, Matematik Etkinlikleri, Matematikçiler Derneği, (5-8 Haziran) Ankara.
      [A Study towards Constituting of Limit Concept of a Function in Secondary Level, Mathematics Activities (5-8 June) Ankara-TURKEY.

bottom of page